Anders Fredriksson              

Kurt  Haldin                 Göran Grahn       Anders Fredriksson            Harald Kullbäck

                                

          Rolf Prest             Pehr-Göran Kåla      Einar Sundblad         Fredrik Höglund

                                            Ekonom                                

                

         Mats Storbjörk           Mats Broända