Bilder från Solenna akten den 4 januari 2015

foto: Sven jakobsson

Rad 1:: GM:s styrelse. fr v.  Ordf. Lars Junell,   V.ordf Harri Hagström

Dirigent Karl G Sundman,  Hedersdirigent John Storbacka

Hedersordf.  Kurt Haldin,  Klubbmästare  Hans Långbacka

Kassör  Kim Viitala,  Sekreterare  Matts-Johan Thylin

Rad två:  fr v. Dirigent Karl G Sundman, Hedersdirigent John Storbacka

Rad tre:  fr v.Ordförande Lars Junell,  Hedersordförande  Kurt Haldin

Rad 1: GM uppställd till sång

Rad 2:  fr v. II bas Juhani Sundberg,  II tenor  Ralf Sandbacka

I tenor Kurt Haldin, I tenor Einar Sundblad (skymd)

Rad 3:  II bas Markku Aho,  Ärkebiskop Emeritus  John Vikström

 

             

GM:s Damer uppvaktade sin Manskör   Karleby veteraner uppvaktade 100-åriga GM

             

Kokkolan Lauluveikot uppvaktade GM    Kronoby Manskör uppvaktade GM

             

Karleby Kammarkör uppvaktade GM        Jakobstads Sångarbröder uppvaktade GM

             

Karleby nejdens SMF uppvaktade GM   Kronoby Sångkör Uppvaktade med "saft"

                                                               Dir. Tobias Elfving övertygar om dess äkthet.

             

Terjärv Manskör uppvaktade GM             Staden Karleby uppvaktade 100-åringen.

             

Lappträsk SMF med Janne Slätis uppvaktade GM och GM:s styrelse tackade      

             

GM:s ordf. Lars Junell riktade ett stort tack till alla körer,grupper och förbund för uppvaktning vid GM:s 100-års Solenna akt den 4 januari 2015.

Hedersdirigent John Storbacka fick en rejäl kram av GM:s förra dirigent Aira Kentala

             

(Hur var det nu igen, F-dur eller G-dur?)   Eevalotta Matikainen och Mikael Svarvar

               

Solist Simon Granlund                              Hedersordf. Kurt Haldin hälsade välkommen

                

Karleby stadsfullmäktiges                       Ärkebiskop emeritus John Vikström                           ordförande Stefan Andersson                 festtalade.                                                                 framförde stadens hälsning

.              

Hedersordf. Kurt Haldin vid sitt porträtt     GM, Glunten(Hans Ahlskog) och                                                                                                       Magistern (Karl Sundman) tog sig ton.  

 

Härnösandsresan 2019