StyrelsenOrdförande   
Lars Junell    
lars.junell@anvianet.fi 

Viceordförande
Folke Sundström
folke.sundström@anvianet.fi

Ekonom   

Pehr-Göran Kåla

pehrgoran.kala@gmail.com

Sekreterare
Einar Sundblad
easundblad@gmail.com

Klubbmästare  
Hans Långbacka

hans.langbacka@gmail.com

Viceklubbmästare

Leo Pelo 

sonja.pelo@gmail.com 

Dirigent, ordf. i musiknämnden

Martti Laitinen

martti.laitinen@evl.fi
 

Hedersdirigent  

John Storbacka  
john.storbacka@gmail.com 

Vicedirigent
 

 

 

Funktionärer

 

Vicesekreterare
Håkan Masar

NaDa distributör
Håkan Masar, Janne Bergroth, Markus Nisula, Bo-Erik Dahlqvist, Hans Långbacka

Kassör
Janne Bergroth