GM:s Damer presenteras även på www.gmkarleby.fi

1 maj 2002 firade damklubben 50 år!
1 maj 2012 firade damklubben 60 år!

Gamlakarleby Manskörs Damklubb stiftades valborgsmässoaftonen 1952.

Det mål som uppställdes, nämligen att sammanföra GM;s damer och att ekonomiskt och ideellt understöda GM, är fortsättningsvist intakt. Damklubben sammankommer två gånger i månaden under sångar året.
1956 tog damklubben initiativ till Kvinnornas julmässa i vår stad. Klubben skötte om arrangemangen ända till 1964 då uppgiften övertogs av andra. Andra inkomstkällor har varit Kaffekonserter och lotterier. Damklubben bistår kören både ekonomiskt och ideellt i alla sammanhang.

GM ordnar varje höst julfest för oss damer och årets höjdpunkt är sångarsitsen efter vårkonserten på valborgsmässoaftonen.

GM;s Damklubb har firat sina jubiléer på Sällskapsklubben och Mustakari Segelpaviljong. Vid samtliga tillfällen har Manskören varit inbjuden.

Hedersordförande

Greta Krokfors 1962
Ulla Anderson

Ordföranden

Greta Krokfors 1952–1955, 1956–1958

Arla Häggblom 1955­–1956

Ann–Mari Witick 1958–1959, 1978–1982

Ulla Andersson 1959–1975

Ebba Broström 1975–1978

Gunvor Jansson 1982–1988

Ann–Sofi Krokfors 1995–1998

Christine Indola 1998–2012

Sirkka Haldin 1988–1995, 2012–


Viceordföranden
Bojen Kurtén 1952-1954
Arla Häggblom 1954, 1956-1958
Greta Krokfors 1955, 1958-1961
Ann-Mari Witick 1961-1972
Thordis Jansson 1972-1979
Gunvor Jansson 1979-1982
Liisa Nygård 1982-1984
Margareta Sandström 1984-1995
Sirkka Haldin 1995-2012
Tordis Jansson 2012-2013

Christine Indola 2014