Händelser med Gamlakarleby Manskör

 

Gamlakarleby Manskör "Tack för alla sånger" ett projekt kring musik av Benny Andersson

Kören gav konserter med programmet "Tack för alla sånger" i Karleby, Snellmansalen den 3 oktober 2009 - i Åbo på Kåren den 24 oktober 2009 - i Jakobstad,i gymnasiet den 13 november 2009. i Karleby i Snellmansalen den 16 januari 2010 och i Vasa, på Ritz den 20 februari 2010 . i Helsingfors på G18 och i Västerås i maj 2010. Kören gav även en konserter i Nykarleby på Folkhögskolan lördagen den 21 maj 2011.
Projektet avslutades med en konsert den 10 juni 2011 kl.19.30 i SIGYNSALEN, Åbo under Sångfesten.

"Tack för alla sånger" var ett projekt med Benny Andersson musik, allt från "Mio min Mio", sånger ur "Kristina från Duvemåla, sånger ur "Chess", Abba-repertoar  till "Kärlekens tid". Alla sånger sjöngs med svensk text. Programmet innehöll 20 sånger arrangerade för manskör av Karl Gustaf Sundman.
Som solister engagerades Jannika Bergroth och Simon Granlund. Som pianist fungerade Mikael Svarvar, Eevalotta Matikainen var basist och Göran Hägg medverkade på tenorsaxofon.

 

Gamlakarleby Manskör firade sina 100 år 4.1. 2015.

En solenn akt hölls i Stadshuset i  Karleby. Kören framförde sånger från sin repertoar under ledning av Karl Gustaf Sundman och hedersdirigenten John Storbacka. Solister var Simon Granlund och Göran Hägg på saxofon. Hedersordförande Kurt Haldins porträtt målat av Ingmar Nyman avtäcktes. Samtidigt ordnades en bildutställning om GM under 100 år. Det utgavs också en liten skrift: "Hundra fullt" om hur kören blev till och hur den verksat genom åren. Festtalare var ärkebiskop emeritus John Vikström. 

Den 21.3 hölls en Jubileumskonsert i Snellmansalen med ett digert program. Kören dirigerades av Karl Gustaf Sundman, hedersdirigenten John Storbacka och Aira Viitala. Även här medverkade Simon Granlund som sångsolist och Göran Hägg som saxofonsolist.

 

 

Ny dirigent

 

Från och med 2018 leds kören av Martti Laitinen. Han har vid dethär laget hunnit fylla 39 år. Vi är djupt imponerade av hans skicklighet och kunskap, hans sätt att inspirera och sporra oss att bli bättre sångare. Under hans ledning har vi hunnit lära oss många nya sånger. Kören har fått en del nya sångare och framtiden ser ljus ut.

Efter en lång paus med besök hos stadens vänorter gjordes våren 2019 en körresa till den svenska vänorten Härnösand där vi återknöt kontakten med den lokala manskören Allmänna sången. Körerna sjöng enskilt och tillsammans. En lyckad resa i förbrödringens tecken. 

 

 

 Vårkonserten 2020 var tänkt att ha tre avdelningar med sånger om: Livet - Kärleken -   Fosterlandet. Avdelningen om Livet skulle bl.a. ha innehållit Lasse Mårtensons sång   "Morgondimma".  Det som blev kvar är bilden av det som knde varit logon för konserten "Morgondimma på Kökar".  Det blev emellertid ingen Vårkonsert 2020 ej heller 2021 på grund av den världsvida pandemin. Och som om detta elände inte varit tillräckligt fick vi uppleva ett krig i Europa som bara fortsätter och ett nytt krig mellan Israel och Hamas. Vi gladde oss mycket att det blev vårkonsert 2023 och Sångfest i Raseborg i maj 2023. Vi ser  framåt med tillförsikt  trots alla hemskheter. Hoppas kan man och drömma skall man.