Gamlakarleby Manskör

Den 4 januari 1915 gäller som födelsedag för Gamlakarleby Manskör.

Den dagen gav kören sin första konsert. Den gavs till förmån för medellösa folkskolebarn i staden Gamlakarleby. Staden Som bekant heter staden sedan 1977 Karleby, men ortens enda svenskspråkiga manskör heter fortfarande Gamlakarleby Manskör.

Valter Nyström ledde kören den första kören. På hans initiativ bildades Gamlakarleby Manskör. Den tjugo man starka kören skördade framgång genast under sin första konsert. Framgången väckte intresset för manskörssång och redan följande år hade den sjungande skaran ökat till trettiotvå sångare.

Den första officiella konserten gavs i Brandkårshuset. Sedan följde en konsert turné till Vasa, Jakobstad och Östermyra(Seinäjoki). Inom kort tid hann kören ge hela sju konserter, varav fyra i hemstaden Gamlakarleby. Början var gjord.

Kören består i dag av ett drygt trettiotal sångare. Lars Junell är körens ordförande från och med 2012.

Följande av körens tidigare ordföranden har hedrats med titeln "hedersordförande": Fritiof Holmqvist (1945), Einar Cederberg (1953), Karl Erik Andersson (1976), Vidar Häggblom (1994) och Kurt Haldin (2011).

En lång rad dirigenter har avlöst varandra under årens lopp. Bland dessa har J.A. Lybäck (1938), Herman Remell (1950), Eino Lindell (1976) och John Storbacka (1988) tilldelats titeln "hedersdirigent".

Bland färgstarka dirigenter som lett kören kan nämnas kompositören Erik Fordell. Han dirigerade kören under två korta perioder, först på 1950-talet några år och sedan på 1970-talet.

Karl Gustaf Sundman tillträdde dirigentskapet hösten 2001och fortsatte till mars 2018. Ett stort tack till honom för hans insats. Från och med augusti 2019 leder Martti Laitinen vår kör. Vi har lärt oss att trivas med hans fasta grepp  och förväntningar på kören.

Gamlakarleby Manskörs lystringssång "Bottniska hav" är tonsatt av Selim Palmgren och texten är skriven av Allan Sandström.

Traditionellt uppträder GM givetvis hemma i Gamlakarleby i olika sammanhang. Vårkonserten på Valborgsmässoaftonen den 30 april är en självklar tradition för många. Den är tecknet på att våren har kommmit. GM har genom åren aktivt sökt sig ut och konserterat på olika håll i världen. Gästuppträdanden på Karleby stads vänorter i Sverige, Norge och Danmark har tidigare hört till rutinerna. Dessvärre har den tidigare livliga vänortsverksamheten nu nästan upphört.  Körens resor har förutom till de nordiska länderna gått till bl.a. Tyskland, Lettland och USA 

Sommaren 2014 representerade Gamlakarleby Manskör de österbottniska manskörerna när Östra Nylands Sång- och Musikförbund firade sitt 100-års jubileum i Lovisa. I oktober 2014 trivdes vi med ca 400 manssångare vid Sångartinget i Borgå och ännu samma månad deltog vi med lokala körer och orkestrar i Karlebynejdens Sång- och Musikförbunds 90 års jubileum genom att framföra Erik Fordells Karleby kantat till text av Kerstin Martinazzoli.

År 2015 firades körens 100 års fest. Sommaren 2016 hölls den stora Finlandssvenska Sång- och Musikfesten i Karleby och GM var givetvis med. Hösten 2017 uppförde vi  Kalle Sundmans arrangemang av Lasse Mårtenson sånger. Vårkonserterna 2018 och 2019 hölls på Jungsborg. Det är lämpligt stort, publiken är nära  och det känns bra att det ofta är fullt hus. I maj 2019 gjorde vi en resa till vänorten Härnösand som Allmänna  Sångens gäster.  Coronatiden satte sin prägel på verksamheten ett par år. Vårkonserterna år 2020  och 2021 inställdes.  Men sedan dess har vi haft vårkonserter både 2022 och 2023. Vi är fortfarande sugna på att sjunga. Finlandssvenskarna lär ju leva längre därför att de ofta sjunger i kör! .

 Lars Junell