Ordförandes hälsning.

 

Gamlakarleby Manskör är drygt 108 år och lever fortfarande. Vi vet att åldringar nuförtiden lever allt längre, men vår kör mår förvånansvärt bra  och får fortfarande nya sångare. Det klarar inte alla 108 åringar av!

Vår dirigent Martti Laitinen  arbetar med kören för att sätta sin prägel på GM. Fortfarande uppskattar vi hans stora kunskap, klara målsättningar och krävande övningar.  När GM stolt demonstrerar sina forna paradnummer nickar han allvarsamt och säger: "Inte illa, men det kan bli bättre", och undret har skett  - vi har blvit bättre! Inte bara enligt egen åsikt utan också enligt våra trogna åhörares. Körens medelålder visar en sjunkande trend  och visst är det så att åldern är bara ett tal. Man är så ung som man känner sig. GM är på gång ! 

Covid 19 har drabbat oss och alla andra. Det kändes helt overkligt att vi inte på två år kunde hålla någon traditionell vårkonsert. Men detta år var vi tillbaka. Ni  kan få ett smakprov på hur det lät om ni går in på GM:s facebook sida. Sångfesten i Helsingfors hade en liten skara deltagare från GM. "Lillan sjack men tät", som det heter på vårt hemlands vilda tungomål. Vår tidning Nattens Dagblad utkom senaste år med nr 87 utkommit "med gamla och nya oförskämdheter"  På allmänhetens i Svensk-Finland begäran har Nattens Dagblad - Första Boken och - Nattens Dagblad andra Boken, med ett  urval ur NaDa tidningarna getts ut. Labyrinth Books tillhandahåller dem.Vi konstaterar med glädje att många finlandssvenskar vill gå i Språkbadsskolan för "grundsprååtji".  

Sångartinget i Mariehamn blev flyttat till maj 2023, men senare ändrades platsen så vi samlas nu i Raseborg. Vi har en trevlig tillställning att se fram emot.   Vaccinationsprogrammet för oss gamyler och andra har troligen resulterat i att Fru Corona tar sin Mats ur skolan och vi får börja leva det nya normala ! Den som lever får se. Vi lever i hoppet.

GM fyller allt jämt en viktig funktion som kultur- och traditionsbärare i vår goda stad och svenska Finland med, vill vi anspråkslöst påpeka.

                                  GM är ortens enda svenskspråkiga manskör.

Vi har en inspirerande  och kunnig dirigent.

Vi bjuder på kamratskap, humor och gemenskap.

Vi ordnar trevliga korvaftnar och konsertresor.

                 Fortsättningsvis tror vi att vi kan utvecklas som sångare             

Vi sjunger gammalt och nytt.

                                                              Hellre och bra.

 

                                                           Lars Junell

                                                           ordförande