Ordförandes hälsning.

 

Gamlakarleby Manskör är 109 år om några veckor och lever fortfarande. Vi vet att åldringar nuförtiden lever allt längre, men vår kör mår förvånansvärt bra  och det händer att vi fortfarande får nya sångare. Det klarar inte alla 109 åriga körer av!

Vår dirigent Martti Laitinen  arbetar med kören för att sätta sin prägel på GM. Vi uppskattar  hans stora kunskap, klara målsättningar och krävande övningar.  När GM stolt demon-strerar sina forna paradnummer nickar han allvarsamt och säger: "Inte illa, men det kan bli bättre", och undret har skett  - vi har blvit bättre! Inte bara enligt egen åsikt utan också enligt våra trogna åhörares. Körens medelålder visar dessvärre i dagsläget ingen sjunkande trend  och visst är det så att åldern är bara ett tal. Man är så ung som man känner sig. GM sjunger vidare ! 

Covid 19 drabbade oss och alla andra. Det kändes helt overkligt att vi inte på två år kunde hålla någon traditionell vårkonsert. Men vi är tillbaka. Ni  kan få ett smakprov på hur det lät om ni går in på GM:s facebook sida. Sångfesten i Helsingfors hade en liten skara deltagare från GM. "Lillan sjack men tät", som det heter på vårt hemlands vilda tungomål. Vår tidning Nattens Dagblad utkom senast med nr 88  "vårens färska nyheter med gamla oför- och skämdheter för Valborgsfirare i mogen ålder"  På allmänhetens i Svensk-Finland begäran har Nattens Dagblad - Första Boken och - Nattens Dagblad andra Boken, med ett  urval ur NaDa tidningarna getts ut. Luckan i Karleby och Kören tillhandahåller dem.Vi konstaterar med glädje att många finlandssvenskar vill gå i Språkbadsskolan för "grundsprååtji".  

Sångartinget blev i Raseborg i maj 2023. Vi var med om en en trevlig tillställning  i Ekenäs Karis och Fiskars.  

GM fyller alltjämt en viktig funktion som kultur- och traditionsbärare i vår goda stad och svenska Finland med. Vi vill anspråkslöst påpeka.att

                                  GM är ortens enda svenskspråkiga manskör.

Vi har en inspirerande  och kunnig dirigent.

Vi bjuder på kamratskap, humor och gemenskap.

Vi ordnar trevliga korvaftnar och konsertresor.

             Fortsättningsvis tror vi att vi kan utvecklas som sångare  

Vi sjunger gammalt och nytt.

                                                              Hellre och Bra.

 

                                                           Lars Junell

                                                           ordförande