Följ med i NaDa vad som händer i världen

 

Nattens Dagblad utkom första gången 1935 den 1: sta maj.

Idén till tidningen kläcktes av Sigurd Gadolin. Redan 1937 tog Lennart Stenman vid och han skötte sysslan ända till 1979. Även under krigsårenutkom NaDa vid fronten, skriven av Lenni Stenman på en fältskrivmaskin. NaDa var Lennis skötebarn och han gjorde tidningen till vad den är idag. Sven Jakobsson och Ulf-Erik Byskata var redaktörer i många år. 2004 tog Kalle Sundman vid med bistånd av Anders Fredriksson och Ralf Sandbacka. Från och med hösten 2016 är det Anders Fredriksson som ensam står som oansvarig redaktör med stöda av dolda förmågor. NaDa har alltid värnat om den äkta karlebyhumorn samt det vilda tungomål som talas i nejden. Vår kära grannstad Jakobstads liv och leverne har alltid en given plats i NaDa.

NaDa utkommer varje Valborgsmässoafton genast efter konserten. Hela års upplagan på en gång. Årets upplaga blir nummer 87 i ordningen. 

NaDa är organ för Gamlakarleby Manskör och många är de som har en stående prenumeration på 5 år. NaDa har en distribution som sträcker sig över hela världen, ända så långt som till Australien och USA har tidningen sänts i många år. Ett exemplar går varje år till Svenska Akademin i Stockholm. Historier och vitsar har alltid varit en del av tidningens innehåll. 

På allmän begäran har det nu under red. Björn Stenbackas ledning utarbetats två böcker om NaDa: NaDa - den första boken och NaDa - den andra boken, som getts ut på Labyrinth Books.

Tidningen har alltid ett motto som ändras varje år. Här följer exempel på några från gångna år:
 
1955: Enkel å smakfull som Saari-Kalles dyngbååra.
1967: Än har pigan intet fel. Än ger hanen eld som fordomdags.
1969: Våår kattå hä taar intt smååfuula.
1970: Int är ti så hääv män noo vaal an bärgand mäddöm ( Jakobstadsbooa)
1971: Intt finns hä na krapula. Hä är bara fatifålttsis skåånpraatä.
1972: Du är min halva värd.
1976: Tänka fritt är stort.Tänka rött stör.
1977: PUNGA UT för våren och NaDa 3 mk.
1978: Gotta är goo. Hä finns intt naating såm är så goo såm gotta.Så goo är gotta.
1985. Bättre en dålig andedräkt än ingen alls.
1989: Vi har vår här. Var har Ni er?
1991: Minns man roolit-Tål man krapula.
1996: Tär assit säss neer. Tär stigär assit åpp.
1997: Hä är noo bätär ti stsämms än lillan stånd ån tivara hungrå häila dan
1998: Va dsär hä naa åm an praatar skåånä bara ä kåmbär fråån järtta
1999: Hä är bätär ti vara riik å frisk än sjuuk å fati.
2000: NaDa brukar gaa jämtt uut såm tå Antt såådd å Hanna harva.
2001: Håppar intt hitt slädå bakät hitt hästä så tå ärä fäil på träävärttsi.
2002: Hä e bätär ti övärläva motgånga än ti läva övär tillgånga.
2003: Säj va ni vil men 100 kilå rovfröiji. HÄ ÄR MYTSI.
2004: Tala är silver men tigga ger guld.
2005: För mycket av det goda är underbart.
2006: Att spela fela är mänskligt, få den att låta är gudomligt.
2007: Att måla tavlor är arbete, att bli av med dem är konst.
2008: Han som gräver ein grobbå åt aader får mytji ti staa i.
2009: Skut int opp til i moron he som du kan ha nytta åv ida.
2010: Hellre gå på isen och ha det glatt än att gå i lera och sörja.
2011: Förtala är silver, förtiga är guld
2012: Den som dukar ovanpå bordet dukar inte under
2013: Sjong te gambel tsärleksviisona å älsk varaade                                             

2014: Full sysselsättning är nog bra, bara den inte urartar i arbete                               

2015: Bäter ein vän i nööden än två i onöödan                                                               

2016: Två gånger tänkta tankar innan du tänker är de allra bästa tankarna                           

2017: NaDa est perfecta, plaudite. Est mirabile

2018: Veni, legere, Ego fruendum NaDa

2019:Ein kvikkheit i NaDa vaal fort ti ein anekdååt

2020. Vad som än händer- tag bara en sak i sänder

2021  Man skall inte sitta inne när allt hopp är ute

2022 Elbilen har kommit för att stann

2023  Tu ska int stjyll på han lata, han har int djort naa