Följande av körens tidigare ordförande har hedrats med titeln "hedersordförande":

Fritiof Holmqvist (1945),
Einar Cederberg (1953),
Karl Erik Andersson (1976),
Vidar Häggblom (1994).
Kurt Haldin (2012)