John Storbacka 1965
Eino Lindell 1965
Erik Fordell 1965
Verner Vidberg 1965
Åse Häggblom 1965
Vidar Häggblom 1965
Lennart Stenman 1975
Eric O. Nyström 1976
Hans Ahlskog 1987
Dan Broström 1990
Håkan Cygnel 1990
Per-Johan Sandström 1990
Greger Krokfors 1990
Kurt Haldin 1995
Harri Hagström 1995
Bertel Hakalax 1995
Gustaf Bergroth 1999
Erik Bäck 2000
Karl-Johan Indola 2000
Tore Jansson 2000