Hedersdirigent för Gamlakarleby Manskör är

                                 Director Cantus, John Storbacka