Håkan Masar        Hans Långbacka      Hans Ahlskog

                                         Klubbmästare

      

     Jens Lönnbäck            Lars Back               Frank Slotte        Ola Känsälä