Göran Hägg            Harri Hagström           Harry Öst            Evald Kangas

                                      

               

              Lars Junell      Matts-Johan Thylin  Bo-Erik Dahlqvist   Mårten Sundell

               Ordförande           Sekreterare

                                                                                                

Markus Nisula      Folke Sundström                                         John Storbacka

                                                                                                  Hedersdirigent